facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

جراحی در شکستگی و پین گذاری
هر گونه تغییر شکل استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده می‌شود. این تغییر شکل ممکن است به اشکال مختلف ظاهر شده و با شدت متفاوت و ضعف همراه باشد. گاهی شکستگی بسیار واضح است. در این حال ضربه موجب می‌شود استخوان به دو و یا حتی چند تکه کاملا جدا از هم تبدیل شود. گاهی شدت ضربه وارده به حدی است که موجب خرد شدن استخوان می‌شود.
کاربرد پین‌ها
ثابت کردن کردن محل شکستگی
کشش استخوانی
تثبیت کننده‌های استخوانی خارج از پوست.( در اکسترنال فیکساتور)

عوارض
به دنبال جراحی شکستگی و پین گذاری عوارض زیر برای فرد ممکن است ایجاد شود:
احتمال آسیب رسیدن به عروق و اعصاب در مسیر رسیدن از پوست به استخوان
عفونت محل عمل
عفونت استخوانی
ضعیف شدن عضلات ناحیه شکستگی
محصولات مرتبط