facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

سرطان تخمدان همان رشد غیرطبیعی خارج از کنترل سلول¬های موجود در یک یا هر دو تخمدان است. تخمدان¬ها دو غده کوچک، واقع در دو طرف رحم می¬باشند. آن¬ها وظیفه تولید هورمون¬های جنسی زنانه و ذخیره و آزادسازی تخم را به عهده دارند.
سرطان تخمدان معمولا تا زمانی که در شکم و لگن پخش نشود تشخیص داده نمی¬شود و اگر به این مرحله نیز برسد درمان آن بسیار سخت خواهد بود. در صورت تشخیص به موقع سرطان تخمدان در مراحل اولیه، می¬توان از پیشرفت و پخش بیماری جلوگیری نموده و آن را درمان کرد.
علل و عوامل خطر
متخصصان دلیل اصلی ابتلا به سرطان تخمدان را نمی¬دانند. اما بر این باورند که تغییرات ژنتیکی نقش مهمی را در این بیماری ایفا می¬کند از اینرو اگر سابقه بیماری در خانواده داشته¬اید، خطر ابتلا افزایش می¬یابد.
احتمال ابتلا برای زنانی که دوران یائسگی خود را پشت سر گذاشته¬اند افزایش می¬یابد.
سن: این سرطان در هر سنی می¬تواند رخ دهد اما بیشتر در زنان 50 تا 60 ساله رخ می¬دهد.
هرگز باردار نشدن.
درمان¬های مرتبط با باروری
مصرف دخانیات
سندرم پلی کیستیک تخمدان
دستگاه داخل رحمی یا آی یو دی
محصولات مرتبط