facebook googleplus instagram telegram
قیمت 150,000تومان
فروشنده 

سرطان ریه با رشد غیر طبیعی خارج از کنترل سلول¬های ریه آغاز می¬گردد. که می¬توانند به بافت¬های مجاور حمله کنند و تشکیل تومور دهند. سرطان ریه در هر نقطه از ریه¬ها می¬تواند شروع شود و بر هر بخشی از سیستم تنفسی تاثیر گذارد. سلول¬های سرطانی قادر به پخش شدن و متاستاز به غدد لنفاوی و سایر نقاط بدن هستند.
سرطان ریه به دو بخش سرطان سلول¬های کوچک ریه و سرطان سایر سلول¬های ریه تقسیم می¬شود. سرطان سلول¬های کوچک ریه معمولاً سریع¬تر رشد می¬کند و بسیار بیشتر از سرطان سلول¬های دیگر گسترش می¬یابد.
سرطان ریه بیشترین میزان مرگ و میر در میان سرطان¬ها را داراست. افرادی که سیگار مصرف می¬کنند بیش¬تر از دیگران در معرض ابتلا به این نوع سرطان قرار دارند.
علل و عوامل خطر شایع
بیشتر سرطان¬های ریه با سیگار کشیدن ایجاد می¬شوند. در چنین شرایطی هم افراد سیگاری و هم افرادی که در معرض دود سیگار بوده¬اند نسبت به افرادی که هرگز سیگار نشکیده¬اند و هرگز در معرض دود سیگار نیز نبوده¬اند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه قرار می¬گیرند. اما گاهی سرطان ریه در افرادی که هرگز سیگار نکشیده¬اند هم ایجاد می¬شود.
پزشکان بر این باور هستند که مصرف سیگار با تخریب سلول¬های ریه منجر به ایجاد سرطان می¬شود. هنگامی که دود سیگار (که پر از مواد سرطان زا مانند کارسینوژن است) وارد ریه¬های شما می¬شود، فرایند تخریب سلول¬های ریوی شما بلافاصله آغاز می¬شود. در مراحل ابتدایی ریه خود قادر به ترمیم سلول¬های تخریب شده می¬باشد اما با گذشت زمان و ادامه مصرف سیگار این ترمیم غیر ممکن می¬شود و تخریب سلولی حاصل منجر به عملکرد غیر عادی سلول¬ها و ایجاد سرطان می¬شود.
مجاورت آرسنیک، آزبست، گرد و خاک حاوی رادیواکتیو، یا رادون خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می¬دهد. افرادی که در مجاورت تششعات محل کار یا در اماکن پرخطر هستند، در معرض خطر بیشتری به ابتلا به سرطان ریه هستند.
سابقه خانوادگی سرطان ریه
محصولات مرتبط