facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

جراحات رباط زانو
در زانو چهار رباط اصلی وجود دارد. رباط‌ها بافت‌های فیبرمانندی هستند که استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند و باعث استحکام و ثبات مفصل می‌شوند. چهار رباط اصلی زانو استخوان ران را به استخوان ساق پا وصل می‌کنند، این چهار رباط عبارتند از:
رباط صلیبی جلویی: رباط در مرکز زانو واقع شده است و چرخش و حرکت استخوان ساق پا به جلو را کنترل می‌کند.
رباط صلیبی پشتی: این رباط در پشت زانو قرار واقع شده است و حرکت استخوان ساق پا به جلو را کنترل می‌کند.
رباط طرفی داخلی: این رباط باعث استحکام داخل زانو می‌شود.
رباط طرفی خارجی: رباط باعث استحکام قسمت خارجی زانو می‌شود.
علایم و نشانه¬های شایع
در آسیب دیدگی خفیف (درجه یک)، رباط‌ها کشیده می‌شوند، اما در واقع دچار پارگی نمی‌شوند. اگرچه مفصل آسیب زیادی نمی‌بیند یا ورم نمی‌کند، اما کشیدگی رباط زانو باعث افزایش خطر آسیب دیدگی مجدد می‌شود.
از علایم پارگی رباط صلیبی زانو در آسیب دیدگی متوسط رباط زانو (درجه دو) تورم، کبودی و کاهش حرکات زانو می¬باشد.
در آسیب دیدگی شدید (درجه سه)، رباط دچار پارگی کامل می‌شود، که باعث ورم و گاهی خونریزی زیر پوست می‌شود. در نتیجه، مفصل بی ثبات گشته و نمی‌تواند وزن بدن را تحمل کند. اغلب پس از پارگی درجه سه فرد دردی را احساس نمی‌کند، زیرا کلیه فیبرهای درد در زمان آسیب دیدگی رباط، پاره می‌شوند.
محصولات مرتبط