facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

مراقبت از قالب گچی
گچ یک وسیله بی حرکت کننده خارجی محسوب می‌شود. هدف از گچ‌گیری، بی حرکت کردن قسمتی از بدن در یک وضعیت اختصاصی و ایجاد فشار یکسان به بافت نرم است. موادی که برای گچ‌گیری استفاده می‌شوند عبارتند از: گچ پلاستر و فایبر گلاس.
گچ پلاستر یا معمولی قبل از استفاده باید خیس شود و سپس دور عضو پیچانده شود. این نوع گچ خیلی کند خشک می‌شود و سنگین است.
گچ فایبر گلاس یا پلاستیکی نیازی به خیس شدن نداشته و به سرعت خشک می‌شود و کم وزن است. بیماران دارای این نوع قالب گچی می‌توانند وارد آب شوند و پس از شنا یا استحمام، گچ را با سشوار خشک کنند.
موارد استفاده از قالب گچی
بیحرکت کردن شکستگی‌های جا انداخته شده
اصلاح تغییر شکل‌ها مانند پای چنبری
اعمال فشار یکنواخت روی بافت نرم داخل قالب
حمایت از مفاصل ضعیف.

رنگ قالب گچی
قالب گچ باید خشک، سفید و درخشان، محکم و فاقد بو باشد. اما رنگ قالب گچی که مرطوب بوده و هنوز خشک نشده باشد، خاکستری و کدر بوده، صدای مات دارد، نرم است و بوی کپک می‌دهد.
محصولات مرتبط