facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

توصیه های قبل و بعد از پرتودرمانی داخلی
پرتودرمانی روشي برای درمان سرطان است. در این روش برای نابودي و جلوگیری از انتشار سلول‌های سرطانی، از انرژی بالای پرتو یا اشعه ایکس استفاده مي‌كنند. این درمان به اندازۀ تومور، انتشار سرطان و عوامل دیگر بستگی دارد. پرتودرمانی سلول‌های سرطانی را بی‌درنگ نمي‌کشد. روز‌ها و هفته‌ها طول مي‌كشد تا مرگ سلول‌های سرطانی شروع شود. البته پرتودرمانی بر سلول‌های سالم هم‌جوار نیز اثر مي‌گذارد ولی تقريباً همیشه بیش‌تر سلول‌های سالم، بعد از پایان درمان بازیابی و بهبود می‌یابند.

مراقبت های رادیوتراپی یا پرتو درمانی داخلی
ممکن است زمان قرار دادن کاتتر شما را بیهوش ‌کنند یا محل ورود كاتتر را بی‌حس ‌کنند، تا هنگام قرار دادن این ابزار دردی احساس نشود. اگر بهوش هستید، از شما خواسته می‌شود بي‌حركت بمانید تا كاتتر را در جاي خود كار بگذارند. چنانچه احساس ناراحتی کردید، به پزشک یا پرستار بگویید تا مسكن داده شود.
پرستاران یا دیگر کارکنان بیمارستان در زمانی که شما میزان بالای اشعه دریافت می‌کنید سعي مي‌كنند كم‌تر پيش شما بمانند. آنها تمام اطلاعات و مراقبت‌هایی مورد نیاز را در اختیار شما قرار مي‌دهند، اما ممکن است با فاصله از شما بایستند یا از پنجره با شما صحبت کنند.
محصولات مرتبط