facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

خارج کردن تجهیزات ثابت سازی داخلی پس از ترمیم استخوان
در ارتوپدی هنگامی¬که ترمیم شکستگی با گچ گیری میسر نباشد. بطور گسترده¬ای از انواع تجهیزات ثابت سازی داخلی برای ترمیم شکستگی¬ها و ثابت کردن اعضا استفاده می¬شود. از جمله این تجهیزات شامل پیچ، پلاک، پین، سیم، میخ و .... هستند که هر کدام کاربردهای خاص خود را داشته اما هدف اصلی همه آن-ها کمک به ترمیم استخوان شکسته می¬باشد.
دلایل خارج کردن تجهیزات ثابت سازی داخلی
در صورتی¬که ایمپلنت¬ها موجب ناراحتی یا درد بیمار شوند.
در صورتی که در آینده نیاز به جراحی¬های دیگری باشد.
در صورتی که ایمپلنت وظیفه خود را انجام داده باشد و وجود آن¬ها منجر به ایجاد اختلال در حرکات دیگر مفاصل شود.
در برخی موارد نادر، ایمپلنت¬ها منجر به ایجاد عفونت در استخوان می¬شوند که در آن صورت باید از استخوان خارج شوند.

حین عمل جراحی تجهیزات ثابت سازی داخلی
این عمل جراحی اغلب تحت بی¬هوشی عمومی صورت می¬گیرد.
جراح برای خارج کردن ایمپلنت¬ها تا جای ممکن در محل برش¬های جراحی قبلی، برش¬های جدید را ایجاد می¬کند.
این جراحی حدود 15 تا 75 دقیقه طول می¬کشد و شما بعد از علم جراحی می¬توانید به منزل برگردید.
محصولات مرتبط