facebook googleplus instagram telegram

بازنشستگی

بازنشستگی

در دوره بازنشستگی تغییراتی در نوع زندگی افراد اتفاق می افتد و زندگی وارد مرحله جدیدی می شود. در این مرحله از زندگی، سالمندان از مسئولیت های کاری، شغلی و نیز مسئولیت های اصلی خانوادگی مانند تربیت فرزند فارغ می شوند و می توانند از این مرحله از زندگی لذت کافی را ببرند. سالمندان در این دوره به عنوان راهنمای سایر اعضای خانواده می توانند نقش مهمی در بهبود اوضاع خانواده داشته و آنان را از تجربیات خود بهره مند سازند. در این دوره میزان فعالیت های جسمی، اجتماعی و مالی افراد تغییر می یابد. کیفیت زندگی سالمندان در این دوره بستگی به نحوه کنار آمدن با بازنشستگی دارد. برخی از سالمندان پس از بازنشستگی احساس تنهایی و انزوا می کنند و از جامعه و فعالیت های اجتماعی کناره گرفته که گاها این خود باعث بروز مشکلاتی از قبیل افسردگی در ایشان می شود.

راهکارهای گذراندن بازنشستگی پربار و شاد برای سالمندان:
• سپری کردن اوقات فراغت با دوستان قدیمی و اعضای خانواده و نوه ها به سلامت روحی سالمندان کمک زیادی می کند.
• حفظ علایق فردی و عملکردهای بدنی می تواند به سلامت جسم و روح سالمندان در این دوره کمک می کند.
• سالمندان در این دوره نباید از انجام ورزش و فعالیت های بدنی و نیز کارهای فکری غافل شوند.
• پذیرفتن نقش های جدید در خانواده و جامعه می تواند خلاء ناشی از از دست دادن شغل را برای سالمندان پر کند. نقش هایی مانند نگهداری از نوه ها در برخی ساعات روز و کمک به سایر اعضای خانواده در انجام مسئولیت هایشان.
• حضور فعال سالمندان در عرصه اجتماع، در دوران بازنشستگی، مانع از بروز بسیاری از بیماری ها، از جمله افسردگی می شود.

 
259
0
 
0
دیدگاه ها