facebook googleplus instagram telegram
طراحی:
نوع فایل:
نام گروه مراقبتی:
نام زیر گروه مراقبتی:
قیمت 10,500تومان

  • نام گروه مراقبتی: : مراقبت
  • نام زیر گروه مراقبتی: : ایمنی بیمار در بیمارستان
بهداشت و کنترل عفونت:
در بعضی مواقع نیاز می شود که همراه بیمار در تعامل با بیمار باشد و یا نیاز است پس از ترخیص مراقبت های در منزل را انجام دهد. اگر به عنوان مراقب بیمار عمل می کنید نکات زیر را رعایت کنید:
در صورت توصیه پرستاران باید جهت جلوگیری از انتقال عفونت، از ترشحات بدن بیمار خودداری کنید.
در صورت توصیه پرستاران لباس مخصوص بپوشید.
در محیط بیمارستان به عنوان همراه بیمار جواهرات، انگشتر و ساعت خود را خارج و در جای مطمئن قرار دهید تا در معرض عفونت نباشد.
در صورت توصیه از ماسک استفاده کنید.
در صورت احتمال تماس با وسایل آلوده بیمار، از دستکش استفاده کنید.
بعد از هر تماس با بیمار و وسایل وی دستهای خود را با آب و صابون بشویید.
دست های خود را پس از توالت، قبل از خوردن غذا یا سایر مواد غذایی، بعد از عطسه، سرفه و یا فین کردن بینی و هر چند وقت یکبار با آب و صابون مایع بشویید.
به لوله و وسایلی که وارد بدن شما شده اند دست نزنید.
مشخصات
طراحی:
فایل طراحی شده و بدون لوگو می باشد ، فایل طراحی شده و دارای لوگوی انحصاری شما است
نوع فایل:
PDF
دسته بندی بالینی
نام گروه مراقبتی:
مراقبت
نام زیر گروه مراقبتی:
ایمنی بیمار در بیمارستان

رعایت نکات بهداشتی در حفظ سلامتی و تسریع بهبودی بیماران و پیشگیری از عفونت ها بسیار مؤثر است بنابراین ضرورت دارد موارد زیر را مورد توجه قرار داده و رعایت کنید:
تیم مراقبت درمانی شما و یا اعضاء خانواده شما برخی اوقات باید از لباس یا پوشش مخصوص برای پیشگیری از گسترش عفونت استفاده کنند. (پوشیدن لباس مخصوص همراه از انتقال عوامل بیماری زای موجود در بیمارستان به منزل جلوگیری می کند)
سطل های زباله زرد رنگ مخصوص زباله های خطرناک و عفونی است. از ریختن زباله معمولی در این سطل ها خودداری نموده و از سطل های دارای پلاستیک مشکی استفاده نمایید.
بیمار باید لوازم شخصی از قبیل قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان، دستمال کاغذی، مسواک و خمیردندان، دمپایی، درب قوطی بازکن و... همراه داشته باشد. وسایل و تجهیزات شخصی خود را به صورت مشترک با دیگران استفاده نکنید.
از آوردن میوه های فاسد شدنی به خصوص میوه های آبدار نظیر گرمک، هندوانه برای بیماران خود پرهیز نمایید.
پس از صرف غذا ظرف غذا را روی زمین نگذارید و آن را در ترالی های مخصوص قرار دهید.

و سایر موارد...