facebook googleplus instagram telegram
قیمت 10,500تومان
فروشنده 

آندوسکوپی سینوس و بینی روشی تشخیصی، درمانی است که از طریق وارد کردن لوله ای باریک بدرون سینوس ها و بینی انجام می‌گیرد. بيشتر جراحی هایی که قبلا با برش‌هاي خارجي و با بیهوشی عمومی‌ بیمار انجام مي‌شدند، امروزه با آندوسکوپ به نتيحه دلخواه مي‌رسند. در روش جراحی آندوسكوپی، می‌توان برخی از تومورها را از بینی و با دید آندوسكوپ و با وسایل ظریف خارج كرد. در این صورت احتمال صدمه به بافت مغزی کاهش می‌یابد. آندوسکوپی سینوسی دو کاربرد عمده دارد که عبارتنداز: آندوسکوپی تشخیصی و آندوسکوپی درمانی

علل انجام آندوسکوپی درمانی

سينوزيت‌هاي مزمن مقاوم به درمان طبي، سينوزيت‌ راجعه

درمان تومورهای خوش خیم و بدخیم سینوس مانند سرطان سینوس. با آندوسكوپ امكان دید مناسب حاشیه تومور وجود داشته و می‌توان تومور را به دقت و بدون صدمه به ساختمانهای مجاور مثل چشم و مغز خارج كرد.
جراحی تومورهای قاعده جمجمه: دسترسی به تومورهای قاعده جمجمه بسیار سخت و پر عارضه است. این تومورها در قسمت پایینی مغز و در فضای بین جمجمه و بینی یا جمجمه و گوش قرار می‌گیرند.
ترمیم نشت مایع مغزی نخاعی: بطور طبیعی بین مغز و فضای بینی ارتباطی وجود ندارد.گاهی به علت ضربه، تومور یا بصورت خودبخود بین مغز و فضای بینی ارتباطی باز می‌شود و مایع مغزی نخاعی از راه بینی خارج می‌شود. در بسیاری از این بیماران میتوان از راه بینی و با كمك آندوسكوپ و بدون نیاز به باز كردن مغز، سوراخ بین بینی و مغز را ترمیم كرد.
پوليپ‌هاي بيني
برداشتن فشار از روي چشم و عصب بينايي که بدلیل پرکاری تیروئید ایجاد شده است.
در آوردن جسم خارجي
کنترل خون‌ريزي از بيني.

محصولات مرتبط