free webpage counters شیوه صحیح مصرف داروهای خوراکی
طراحی:
نوع فایل:
نام گروه مراقبتی:
نام زیر گروه مراقبتی:
قیمت 6,500تومان

  • نام گروه مراقبتی: : مراقبت
  • نام زیر گروه مراقبتی: : مراقبت های دارویی در بیمارستان
شیوه صحیح مصرف داروهای خوراکی
براي حداكثر جذب، بهتر است دارو همراه غذا مصرف نشود، مگر در مورد داروهايي كه مصرف همراه غذا در دستور مصرف آنها ذكر شده باشد.
مشخصات
طراحی:
فایل طراحی شده و بدون لوگو می باشد ، فایل طراحی شده و دارای لوگوی انحصاری شما است
نوع فایل:
PDF
دسته بندی بالینی
نام گروه مراقبتی:
مراقبت
نام زیر گروه مراقبتی:
مراقبت های دارویی در بیمارستان
نكاتي که در مصرف اشكال دارويي خوراكي بايد در نظر داشت

براي به حداقل رساندن تداخل دارو و غذا بايد آن را نيم تا يك ساعت قبل از غذا يا دو ساعت پس از آن مصرف نمود.
مصرف داروها به طور همزمان مي توانند سبب بروز تداخل در اثرات آن ها شود لذا در مصرف همزمان داروها بايد به بروشور آنها مراجعه و با داروساز مشورت نمود.
بايد در نظر داشت شرايط متفاوت جسمي، روحي - رواني، غذاها و نوشيدني‌هاي متفاوت، مصرف سيگار، الكل و ورزش مي تواند در اثربخشي داروها مؤثر باشد.

و سایر موارد...