facebook googleplus instagram telegram

سرفه خونی

تعریف  سرفه خونی
هر تغییر در ریه می تواند باعث ایجاد سرفه خونی شود. سرفه خونی اشکال مختلف دارد، می تواند خون قرمز روشن یا صورتی و پر از کف، یا با خلط مخلوط شده باشد. سرفه خونی با نام خلط خونی نیز شناخته می شود، سرفه خونی، حتی در مقادیر کم، می تواند هشدار دهنده باشد. با این حال، خلط آغشته به کمی خون غیر معمول و جدی نیست.

علل و عوامل شایع
از علل شایعی که منجر به سرفه خونی می‏شوند، می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

زمان مراجعه به پزشک
در صورت مشاهده علائم زیر لازم است بلافاصله به اورژانس مراجعه نمائید:
  • سرفه خونی در مقادیر زیاد
  • سرفه خونی به طور مکرر

در صورت مشاهده علائم زیر لازم است جهت بررسی بیشتر و پیگیری درمان به پزشک مراجعه نمائید:
توجه: تعیین محل خونریزی، و دلیل سرفه خونی برای پزشک مهم بوده و می تواند تعیین کند که آیا سرفه خونی علت جزئی دارد یا به طور بالقوه جدی تر است.

 
565
0
 
0
دیدگاه ها